Dátová migrácia a konsolidácia dát

Nakoľko dáta môžu prichádzať z viacerých zdrojových systémov, tak konsolidácia umožňuje organizáciám ľahšie prezentovať a zužitkovať dáta pre dosiahnutie svojich cieľov. Konsolidácia údajov znižuje neefektívnosť, ako napríklad duplicitné údaje, náklady súvisiace s réžiou viacerých databáz.